01 May, 2017 | 1:56 AM IST

Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA)