28 Jun, 2017 | 10:51 PM IST

Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA)